Όροι χρήσης

Δήλωση Εχεμύθειας

Στην Gonidio είμαστε ηθικά δεσμευμένοι να προστατεύσουμε με άκρα μυστικότητα και εχεμύθεια τα προσωπικά δεδομένα του κάθε πελάτη μας. Για το λόγο αυτό ο κάθε πελάτης έχει ένα μοναδικό κωδικό που τον διακρίνει.

 

Το δείγμα του DNA σας

Το DNA δείγμα σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο γενετικό τεστ, πλην του τεστ που μας έχετε δηλώσει. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του δείγματος, αφαιρούνται όλα τα προσωπικά δεδομένα και παραμένουν τα υπόλοιπα στοιχεία για μελλοντικές πιθανές αναλύσεις. Βεβαίως, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει την πλήρη καταστροφή του δείγματος εφόσον το καταθέσει εγγράφως.

 

Τα Γενετικά σας Δεδομένα

Τα γενετικά σας δεδομένα εναποθηκεύονται σε μία ασφαλή βάση δεδομένων, η οποία έχει σαν σκοπό την επανέκδοση των εγγράφων, σε περίπτωση που αυτά έχουν χαθεί από τον πελάτη ή αν ακόμη μας ζητηθούν από τον νόμο.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα εκτεθούν σε τρίτους σε καμία περίπτωση. Εξαίρεση αποτελούν μόνο το επιστημονικό προσωπικό που κάνει την έρευνα-ανάλυση και αυτοί που συμπληρώνουν το δελτίο των προσωπικών δεδομένων σας.

Εξαίρεση επίσης, αποτελεί και η εντολή έκδοσής τους από τον νόμο.

 

Πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται από τον πελάτη

Για πληροφορίες όσον αφορά την γενετική διατροφική σας αγωγή ή για άλλες προτάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κέντρο Gonidio που έχετε συνάψει συνεργασία.

 

Η έκθεση που θα παραλάβετε θα περιέχει μόνο πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν διατροφικές συστάσεις σύμφωνα με την έκφραση των γονιδίων  που έχετε δώσει εντολή να αναλυθούν. Επιπλέον πληροφορίες για τα γονίδια δεν θα αναφέρονται σε αυτή την έκθεση.

 

Προϋποθέσεις – Απαιτήσεις της Gonidio

H Gonidio δεν θα έρθει σε επαφή μαζί σας εκτός εάν κρίνει ότι απαιτείται πρόσθετη πληροφόρηση για την ολοκλήρωση της μελέτης - ανάλυσης όπως αυτή περιγράφεται στην προσφορά που σας έχει γίνει.

 

Η επιστήμη της γενετικής εξελίσσεται διαρκώς. Συνεπώς, νέες επιστημονικές πληροφορίες και νέα γονίδια προς ανάλυση συνεχώς θα προστίθενται στην επιστημονική βιβλιογραφία. Η Gonidio δεν είναι υποχρεωμένη να σας ενημερώσει για οποιαδήποτε μελλοντική επιστημονική εξέλιξη εκτός από την ενημέρωση της παρούσας προσφοράς.

Η Gonidio ενδέχεται στο μέλλον να σας στείλει μια προσφορά που σχετίζεται με τις νέες επιστημονικές πληροφορίες, την οποία μπορείτε να δεχθείτε συνάπτοντας μία νέα συμφωνία για αυτή την νέα πληροφόρηση.

 

Περιορισμοί και Αποποιήσεις

Η πρόθεση της Gonidio δεν είναι να σας παρέχει συγκεκριμένες ιατρικές συμβουλές αλλά να σας δώσει την σωστή πληροφορία ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τον αυξημένο κίνδυνο που εγκυμονούν τα γονίδια για την υγεία σας, αλλά και τα οφέλη που σχετίζονται με τον γονότυπο σας. Λόγω του ότι οι ανθρώπινες ασθένειες είναι συνδυασμός του γονιδιακού προφίλ, του τρόπου ζωής και των περιβαλλοντικών παραγόντων, εάν η εξέταση DNA δεν φανερώσει αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση νοσημάτων, δεν σημαίνει ότι η ασθένεια θα αποφευχθεί.

Συγκεκριμένες ιατρικές συμβουλές δεν δίδονται και η Gonidio σας προτρέπει να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας ιατρό, για την διάγνωση και τις απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

Οι γονιδιακές εξετάσεις δεν είναι διαγνωστικές, αλλά διενεργούνται με σκοπό τον προσυμπτωματικό έλεγχο, ο οποίος κανονικά δεν πραγματοποιείται ως ρουτίνα. Η πληροφορία που σας δίδεται δεν αποτελεί γενετική διάγνωση της ασθένειας ούτε μία υπάρχουσα ιατρική κατάσταση.

Η έκθεση αποτελεί σε όλη της την έκταση πληροφόρηση, η οποία σας δίδεται σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία. Μόλις σας παραδοθεί η έκθεση, δεν θα υπάρξει επιπλέον πληροφόρηση, εκτός και αν λάβετε και αποδεχθείτε μία νέα, διαφορετική προσφορά για κάποια ενημέρωσή σας σχετικά με τις νέες εξελίξεις της Γενετικής επιστήμης.

Από τις προσφερόμενες υπηρεσίες καμία συμβουλή ή πληροφορία είτε είναι προφορική είτε είναι γραπτή δίνει εγγύηση ή δέσμευση, εκτός και εάν είναι σύμφωνη με τους όρους που διέπουν αυτή την σύμβαση.