Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του κόμβου της Gonidio υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο κόμβος της Gonidio διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του κόμβου της Gonidio.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει ο κόμβος είναι τα ακόλουθα :

Cookies

O κόμβος της Gonidio μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του κόμβου (π.χ. καλάθι αγορών). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του κόμβου της Gonidio, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του κόμβου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του κόμβου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του κόμβου της Gonidio είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του κόμβου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές (π.χ. καλάθι αγορών).

Links ("Δεσμοί")

O κόμβος της Gonidio περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους κόμβους οι οποίοι και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο κόμβος της Gonidio για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Addresses:

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια ο κόμβος αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Δήλωση Εχεμύθειας

Στην Gonidio είμαστε ηθικά δεσμευμένοι να προστατεύσουμε με άκρα μυστικότητα και εχεμύθεια τα προσωπικά δεδομένα του κάθε πελάτη μας. Για το λόγο αυτό ο κάθε πελάτης έχει ένα μοναδικό κωδικό που τον διακρίνει.

 

Το δείγμα του DNA σας

Το DNA δείγμα σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο γενετικό τεστ, πλην του τεστ που μας έχετε δηλώσει. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του δείγματος, αφαιρούνται όλα τα προσωπικά δεδομένα και παραμένουν τα υπόλοιπα στοιχεία για μελλοντικές πιθανές αναλύσεις. Βεβαίως, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει την πλήρη καταστροφή του δείγματος εφόσον το καταθέσει εγγράφως.

 

Τα Γενετικά σας Δεδομένα

Τα γενετικά σας δεδομένα εναποθηκεύονται σε μία ασφαλή βάση δεδομένων, η οποία έχει σαν σκοπό την επανέκδοση των εγγράφων, σε περίπτωση που αυτά έχουν χαθεί από τον πελάτη ή αν ακόμη μας ζητηθούν από τον νόμο.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα εκτεθούν σε τρίτους σε καμία περίπτωση. Εξαίρεση αποτελούν μόνο το επιστημονικό προσωπικό που κάνει την έρευνα-ανάλυση και αυτοί που συμπληρώνουν το δελτίο των προσωπικών δεδομένων σας.

Εξαίρεση επίσης, αποτελεί και η εντολή έκδοσής τους από τον νόμο.

• το τεχνικό προσωπικό του κόμβου της Gonidio δεν θεωρείται τρίτος ανεξάρτητα από το είδος σύμβασης που υπάρχει μεταξύ του κόμβου και του ιδιοκτήτη του περιεχομένου. Το αυτό ισχύει ακόμη και αν η σύμβαση μεταξύ του κόμβου της Gonidio και του ιδιοκτήτη του περιεχομένου είναι προφορική ή σιωπηρή.

• ο κόμβος της Gonidio διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.

• Ο κόμβος της Gonidio δεν διατηρεί στοιχεία πιστωτικών καρτών ή άλλων τρόπων πληρωμής.

• Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

• Επισκέπτες / χρήστες του κόμβου της Gonidio που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του κόμβου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

• O κόμβος της Gonidio και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.